22 Eyl 2008Originally uploaded by _Vorfas_

12 Eyl 2008

gözzz V1


gözzz V1
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

piss break


piss break
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

close to sun


close to sun
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

day break at altitude 10.000 mts


eye 6 v1


eye 6 v1
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

sky,sky and more sky


eye 7 v1


eye 7 v1
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

mumbai


mumbai
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

eyes 17 v1


eyes 17 v1
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

eyes 11


eyes 11
Originally uploaded by KadriÖmerErülke

2 Eyl 2008

göz V1


göz V1
Originally uploaded by KadriÖmerErülke